ประกาศแจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน

ตามที่มีการประชุมของคณะกรรมการตัดสินในแต่ละกลุ่มสาระฯ ที่ผ่านมา

ขอให้ทางโรงเรียนติดตามการประกาศเกี่ยวกับกำหนดการต่างๆของกลุ่มสาระต่างได้ทางหน้าเว็บนี้ตลอด

สำหรับกลุ่มสาระใดที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งรายละเอียดมาทางAdmin โดยการส่งรายละเอียดที่จะให้ประชาสัมพันธ์มาทางอีเมล์ข้างล่างด้วยครับ ขอบคุณครับ
วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 10:53 น.