การส่งไฟล์รายละเอียดตารางการแข่งขัน
   ขอให้ทางประธานทุกสนามแข่งขัน จัดส่งตารางการแข่งขันที่ให้ชัดเจน โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ ในการจัดการแข่งขัน ส่งมาที่ airwpcm@gmail.com  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 16:03 น.