ปิดการลงทะเบียนทุกกิจกรรรม
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน เมื่อถึงวันแก้ไขชื่อ สกุลที่ผิดขอความกรุณาเข้ามาแก้ไขด้วยครับ สำหรับกรณีเปลี่ยนตัวไม่สามารถเปลี่ยนตัว หรือเพิ่มเติมได้แล้ว
วันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 00:09 น.