การพิมพ์บัตรประจำตัว
ขอหยุดการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ควบคุม ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงวันเวลาการแข่งขันให้ถูกต้องและล่าสุด ดังนั้นจะขอเปิดระบบการพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในเวลา 13.00 น.ของวันที่27 สิงหาคม จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09:21 น.