การประชุมคณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์ ใน จันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา13.00 น. ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ห้องคอมพิวเตอร์
วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 09:41 น.