คำสั่งงานสิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ กลุ่มดอยสุเทพ ครับ
คำสั่งงานสิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ กลุ่มดอยสุเทพ ตามลิงค์นี้เลยครับ
http://www.secondary34.go.th/web34/?name=news&file=readnews&id=9244

http://www.secondary34.go.th/web34/ หนังสือราชการ
วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 15:11 น.