ตารางการแข่งขันระดับภาค

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557

แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557

การแข่งขันระดับภาค วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557

การแข่งขันระดับชาติ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

เว็บไซด์ตารางการแข่งขัน ระดับภาค ตามลิงค์ข้างล่างครับ
http://www.north64.sillapa.net/sm-center/?name=index&file=time_table_by_date
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 12:58 น.