เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

......ประกาศ โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถเข้าไปพิมพ์เกียรติบัตรเองได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
...admin

 
 

ประกาศสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา๒๕๕๗ ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่


๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (๕กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.พิริยาลัยแพร่
- กิจกรรมนักบินน้อยสพฐ. (๕กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน โรงยิม๑๐๐๐ที่นั่ง(อบจ.)
๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์
๓.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- การงานอาชีพ (๙กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา
- คอมพิวเตอร์(15กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.พิริยาลัยแพร่ และร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์
- หุ่นยนต์(๒กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน โรงยินแฝด (อบจ.แพร่)
๔.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (๖กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.วิไลอุปถัมภ์
๕.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๕กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ห้วยม้าวิทยาคม
๖.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- สาระทัศนศิลป์ (๗กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.สาธิตเทศบาลเชตวัน
- สาระนาฎศิลป์ (๖กิจกรรม) สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.สองพิทยาคม
- สาระดนตรี - ดนตรีสากล สถานที่จัดการแข่งขัน ศูนย์กอเปา (อบจ.แพร่)
- สาระดนตรี - ดนตรีไทย สถานที่จัดการแข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพสอง
๗.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(๙กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.นารีรัตน์
๘.กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม(๘กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ลองวิทยา
๙.การศึกษาพิเศษเรียนร่วม สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ลองวิทยา
๑๐.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (๔กิจกรรม)สถานที่จัดการแข่งขัน ร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์

สถานที่แข่งขันเป็นสถานที่แข่งขันคราวๆ รอการประกาศของสพม.๓๗ อย่างเป็นทางการ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ประกาศครับ
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09:24 น.
 
 

คำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มดอยสามหมื่น โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.nmp.ac.th

 
 

กำหนดการแข่งขัน กลุ่มดอยสามหมื่น
วันที่ 12 กันยายน 2557

สถานที่แข่งขัน...

1.โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ..เป็นสถานที่แข่งของสาระการเรียนรู้..
- คณิตศาสตร์
- ภาษาต่างประเทศ
- ศิลปศึกษา
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม..เป็นสถานที่แข่งของสาระการเรียนรู้..
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
3.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่..เป็นสถานที่แข่งของสาระการเรียนรู้..
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.โรงเรียนสันทรายวิทยาคม..เป็นสถานที่แข่งของสาระการเรียนรู้..
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5.โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม..เป็นสถานที่แข่งของสาระการเรียนรู้..
- ศิลปศึกษา (วงดนตรี)
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 823
จำนวนนักเรียน 1,788
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,126
จำนวนกรรมการ 737
ครู+นักเรียน 2,914
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,651
ประกาศผลแล้ว 150/180 (83.33%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 36
เมื่อวาน 36
สัปดาห์นี้ 275
สัปดาห์ที่แล้ว 487
เดือนนี้ 490
เดือนที่แล้ว 1,123
ปีนี้ 8,659
ทั้งหมด 98,297