หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ชั้น 3 ห้อง 433 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ชั้น 3 ห้อง 434 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง 424 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง 422 - 423 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้อง มัลติมีเดีย 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้อง มัลติมีเดีย 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้อง ประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้อง ประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้อง สมุด 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้อง ประชุมล้านนา 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง 425 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง 426 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ห้อง จริยธรรม 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-


"กลุ่มดอยสามหมื่น" ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 : l_surasak@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]