หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อาคาร to be number one ชั้น 2 ห้อง 322 12 ก.ย. 2557 9.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 อาคาร to be number one ชั้น 2 ห้อง 322 12 ก.ย. 2557 9.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคาร to be number one ชั้น 2 ห้อง 323 12 ก.ย. 2557 9.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 อาคาร to be number one ชั้น 2 ห้อง 323 12 ก.ย. 2557 9.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคาร to be number one ชั้น 2 ห้อง 324 12 ก.ย. 2557 9.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 อาคาร to be number one ชั้น 2 ห้อง 324 12 ก.ย. 2557 9.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคาร to be number one ชั้น 2 ห้อง 325 12 ก.ย. 2557 9.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 อาคาร to be number one ชั้น 2 ห้อง 325 12 ก.ย. 2557 9.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคาร to be number one ชั้น 2 ห้อง 326 12 ก.ย. 2557 9.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 อาคาร to be number one ชั้น 2 ห้อง 327 12 ก.ย. 2557 9.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 อาคาร to be number one ชั้น 2 ห้อง 327 12 ก.ย. 2557 9.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 หน้าอาคารศิลปะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 12 ก.ย. 2557 9.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 หน้าอาคารศิลปะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 12 ก.ย. 2557 9.00
-


"กลุ่มดอยสามหมื่น" ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 : l_surasak@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]