หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 97 71 79.78% 12 13.48% 4 4.49% 2 2.25% 89
2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 107 70 72.92% 16 16.67% 5 5.21% 5 5.21% 96
3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 99 65 73.86% 17 19.32% 5 5.68% 1 1.14% 88
4 โรงเรียนแม่แตง 79 44 59.46% 12 16.22% 11 14.86% 7 9.46% 74
5 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 79 42 56.76% 19 25.68% 6 8.11% 7 9.46% 74
6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 75 41 56.16% 19 26.03% 7 9.59% 6 8.22% 73
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 78 36 50.7% 19 26.76% 12 16.9% 4 5.63% 71
8 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 55 29 54.72% 12 22.64% 8 15.09% 4 7.55% 53
9 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 53 17 40.48% 9 21.43% 7 16.67% 9 21.43% 42
10 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 44 10 27.78% 14 38.89% 7 19.44% 5 13.89% 36
11 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 32 10 34.48% 6 20.69% 7 24.14% 6 20.69% 29
12 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 18 0 0% 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 16
14 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

"กลุ่มดอยสามหมื่น" ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 : l_surasak@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]