หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 2 4 4
2 002 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 97 240 129
3 006 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 99 223 133
4 012 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 79 140 107
5 013 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 107 233 135
6 014 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 44 115 51
7 008 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 75 172 115
8 009 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 32 51 37
9 007 โรงเรียนแม่แตง 79 222 130
10 004 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 5 8 7
11 001 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 55 108 76
12 005 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 18 32 18
13 010 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 53 96 79
14 011 โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 78 144 105
รวม 823 1788 1126
2914

"กลุ่มดอยสามหมื่น" ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 : l_surasak@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]