หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 100 71 73.2% 14 14.43% 9 9.28% 3 3.09% 97
2 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 81 51 67.11% 15 19.74% 3 3.95% 7 9.21% 76
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 85 49 62.03% 15 18.99% 6 7.59% 9 11.39% 79
4 โรงเรียนไชยปราการ 80 48 66.67% 11 15.28% 8 11.11% 5 6.94% 72
5 โรงเรียนรังษีวิทยา 86 46 60.53% 24 31.58% 5 6.58% 1 1.32% 76
6 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 68 40 64.52% 14 22.58% 6 9.68% 2 3.23% 62
7 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 83 37 50.68% 19 26.03% 8 10.96% 9 12.33% 73
8 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 72 37 56.92% 14 21.54% 9 13.85% 5 7.69% 65
9 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 68 25 45.45% 16 29.09% 12 21.82% 2 3.64% 55
10 โรงเรียนฉื้อจี้ 65 22 38.6% 25 43.86% 8 14.04% 2 3.51% 57
11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 53 17 36.17% 15 31.91% 8 17.02% 7 14.89% 47
12 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 32 17 56.67% 8 26.67% 4 13.33% 1 3.33% 30
13 โรงเรียนสายอักษร 23 14 60.87% 7 30.43% 2 8.7% 0 0% 23
14 โรงเรียนศีลรวี 31 12 38.71% 10 32.26% 5 16.13% 4 12.9% 31
15 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 16 12 92.31% 0 0% 1 7.69% 0 0% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ประสานงาน : คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โทร 081-5301584
E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]