หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 16 34 23
2 006 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 100 239 140
3 017 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 83 164 117
4 003 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 68 147 91
5 013 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 72 161 94
6 004 โรงเรียนไชยปราการ 80 143 105
7 002 โรงเรียนฉื้อจี้ 65 122 96
8 010 โรงเรียนรังษีวิทยา 86 159 94
9 011 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 68 120 77
10 014 โรงเรียนศีลรวี 31 57 34
11 016 โรงเรียนสายอักษร 23 35 23
12 001 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 32 75 39
13 009 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 81 207 94
14 007 โรงเรียนฝางธรรมศึกษา 0 0 0
15 008 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง 0 0 0
16 012 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 85 239 153
17 015 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 53 148 74
รวม 943 2050 1254
3304

ติดต่อผู้ประสานงาน : คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โทร 081-5301584
E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]