เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 ก.ย. 2557
3 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เกณฑ์เพิ่มเติม แข่งขันแพร่
 

กลุ่มภาษาต่างประเทศ
 

-หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คลิกโหลดที่นี่
 

กลุ่มภาษาไทย

-รายชื่อบทอาขยานที่คณะกรรมการฯ ใช้ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ (สพม)

คลิกโหลดที่นี่
 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-สภานักเรียน ม.1-ม.6 และ

-กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)

คลิกโหลดที่นี่
 

กลุ่มโครงงาน วิทย์ คณิต คอมฯ

-โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.6

-โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.6

-ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.6

-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท1) ม.1-ม.3  

-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท2) ม.1-ม.3

-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท1) ม.4-ม.6  

-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท2) ม.4-ม.6

-การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-ม.6

ให้โรงเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันดำเนินการส่งเอกสารโครงงานไปยังที่ระบุในเอกสารต่อไปนี้

โดยยึดวันที่ตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ คือวันที่ 1 ธันวาคม  2557

คลิกโหลดที่นี่

แก้ไข  30 พ.ย. 2557    ประธาน

 

 

 

 

 
 

1.การ ตรวจสอบ รายชื่อ ครู นักเรียน  

ให้ตรวจสอบจากเว็บนี้ ให้แล้วเสร็จในวันที่ 13 พ.ย. 2557

หากต้องการแก้ไข โทรศํพท์ติดต่อได้ ถึง 13 พ.ย. 57 

 Admin จะส่งให้กับ ระดับภาค จ.แพร่

ในเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  หากเลยกำหนดไปแล้ว

ทางโรงเรียนต้องดำเนินการเอง โดยส่งหนังสือราชการ

จากผู้อำนวยการไปยัง จังหวัดแพร่  ตามข้อ 2

2.การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อ ครู นักเรียน

ทำได้ 2 กรณ๊

2.1 เพิ่มชื่อ  ต้องไม่เกินเกณฑ์ของแต่ละทักษะ

ดาวน์ โหลด เอกสารเพิ่มเชื่อ

 

2.2 แก้ไขชื่อ หรือ เปลี่ยนตัว ตามหลักเกณฑ์ หน้า 4

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขัน หลักเกณฑ์แก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัว

เอกสารการแก้ไข เปลี่ยนตัว

 

3.ลำดับการแข่งขัน  เชียงใหม่ เขต 4  และ ดอยสัพพัญญู

อยู่ลำดับที่ 20

4. ปรับเกณฑ์การแข่งขันรายกิจกรรม ดังนี้

-การแข่งขัน ASEAN QUIZ  

โหลด เกณฑ์ ASEAN

แก้ไข  25 กันยายน 2557

-การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้

1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่

2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต

3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558

เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี

(จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

-กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ท่านได้นำหนังสือนามานุกรม หนังสือวรรรคดีไทย

และจะเผยแพร่ให้ถึงครูและนักเรียนจึงอยากให้นำไปแทรกไว้ในการถามตอบ

วรรณคดีในส่วนของภาษาไทยโดยทางส่วนกลางจะเป็นจัดทำข้อสอบให้ 20 ข้อ

(อ่านวรรณคดีที่เป็น PISA) อยากให้ครูฝึกนักเรียนให้รับรู้ในเรื่องนี้ก่อนเบื้องต้น

ส่วนในการแข่งขันระดับชาตินั้นจะไม่มีบรรจุในกิจกรรมแต่มีแทรกเป็นการเปิด

เป็นตัวอย่างแบบถามตอบแล้วมีหนังสือเป็นรางวัลและในส่วนของแต่ละภาค

ท่านก็จะนำหนังสือไปแจกให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูง จึงขอแจ้งให้กับ สพม.

ที่เข้าร่วมการแข่งขันให้ทราบ

 

 

 

 
  ปฏิทินการดำเนินงานเวบไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา2557

สพม.เชียงใหม่ เขต 4 กลุ่มดอยสัพพัญญู* 1 - 25 ส.ค. 2557 เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่

* 25 ส.ค. - 1 ก.ย. 2557 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน

* 2 - 3 กันยายน 2557 การแข่งขันระดับเขตพื้นที่
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

* 4 - 5 ก.ย. รับการประท้วง แก้ไข ตรวจสอบผลการแข่งขัน

* 15 พ.ย. 2557 เขตพื้นที่โอนฐานข้อมูลไประดับภาค

* 8 - 25 พ.ย. 2557 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ระดับภาค

* 3-12 ธันวาคม 2557 พิมพ์บัตรประจำตัวระดับภาค

* 17 - 19 ธันวาคม 2557 การแข่งขันระดับภาค
ณ จังหวัดแพร่

* 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 การแข่งขันระดับชาติ

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

แก้ไข  เกณฑ์ กลุ่มสาระ เรียนร่วม 
 

  แก้เกณฑ์  ในหน้า 2 ตัวหนังสือสีแดง ให้โหลดเกณฑ์ใหม่

...คลิกที่นี่ โหลดเกณฑ์ใหม่...
 

แก้ไขเกณฑ์เมื่อ 11 ก.ย. 57                             แก้ไข  เมื่อ 22 ก.ย. 2557    ประธาน

 

 

 
  ตารางการแข่งขันระดับภาคเหนือออกแล้ว
อย่างไม่เป็นทางการ


ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

        แก้ไขเมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2557 ประธาน    
 
 
  กำหนดการแข่งขันระดับภาคเหนือ อย่างไม่เป็นทางการ
วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็ก  	ร.ร.พิริยาลัยแพร่ 	 054-511104
สุขศึกษาและพลศึกษา	   ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์	 054-541604
การงานอาชีพเทคโนโลยี  ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา  054-645656
คอมพิวเตอร์      ร.ร.พิริยาลัยแพร่	
คณิตศาสตร์	      ร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์	  054-597300
ภาษาไทย	       ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์	 054-613377
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   	ร.ร.ห้วยม้าวิทยาคม	  054-649707
ศิลปศึกษา	       ร.ร.สองพิทยาคม	   054-591709
ภาษาต่างประเทศ	    ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่	 054-511124
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม	 ร.ร.ลองวิทยา	 054-581439
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม	 ร.ร.ลองวิทยา	054-581439
การจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง	ร.ร.แพร่ปัญญานุกูล	 054-532658

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2557  
      แก้ไขเมื่อ 12 กันยายน 2557 ประธาน    
 
 
  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้

1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558
เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด
ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

เนื่องจาก ทางเขตพื้นที่ กลุ่มดอยสัพพัญญู ได้ปิดการลงทะเบียนแล้ว
ซึ่งมีบางโรงเรียนได้ลงทะเบียนในเว็บนี้ไปแล้ว แต่มีหลายโรงเรียนยังไม่ได้ลงทะเบียน
ดังนั้น หากโรงเรียนใดต้องการจะเข้า แข่งขัน
Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ
ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาทาง
email: liplipthan@hotmail.com
หรือส่งหนังสือราชการ แจ้งรายชื่อผู้เข้าแข่ง ครูผู้ฝึกสอน ตามเกณฑ์
มาที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นะครับ
ทาง admin จะได้เพิ่มชื่อโรงเรียนให้
เพราะถ้าไม่มีชื่อในเว็บเขตพื้นที่
จะไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในระดับประเทศ
ขอให้ส่งด่วน ในวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557


แก้ไขเมื่อ 8 กันยายน 2557 ประธาน
 
  เพิ่มเติม เกณฑ์ กลุ่มศิลปะ

เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย


แก้ไขเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2557

ที่เห็นตารางด้านบนนี้เป็นภาพ ให้คลิกขวาที่ตัวภาพนี้
แล้ว Save image as แล้วบันทึกไว้ในเครื่ืองของท่าน
ซึ่งขนาดภาพจะใหญ่อ่านได้ชัดเจนกว่านี้มาก

..................แก้ไข เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ประธาน


เพ่ิมเกณฑ์ ภาคผนวกโน๊ตเพลงดนตรีไทย

..[คลิกที่นี่].. แก้ไขเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2557


..................แก้ไข เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ประธาน
 
  แก้ไข เกณฑ์ กลุ่มาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายการ …..แอโรบิกเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ …..

..[ คลิกที่นี่ ].. แก้ วันที่ 6 สิงหาคม 2557

..................แก้ไข เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ประธาน
 
  แก้ไข เกณฑ์ กลุ่มาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการ ..เล่านิทาน (Story Telling)…..

..[คลิกที่นี่ ].. แก้ไขเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2557


..................แก้ไข เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ประธาน
รายการ .. Impromptu Speech ..

..คลิกที่นี่ ].. แก้ไขเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2557


..................แก้ไข เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ประธาน
 
  แก้ไข เกณฑ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

รายการ สวดมนต์แปล

[คลิกที่นี่ ] แก้ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ด่วน

Download ตัวอย่างเสียงสวดมนต์ภาษาบาลี

- เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ
- เสียงของพระภิกษุชาวไทย


..................แก้ไข เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ประธาน
 
  เพิ่มเติม เกณฑ์ กลุ่มศิลปะ

รายการศิลป์สร้างสรรค์
รายการวาดภาพระบายสี
รายการสร้างสรรค์ภาพปะติด มัธยมศึกษาตอนต้น
รายการภาพลายเส้น

.....- ทั้ง 4 รายการ ข้างต้น มีกระดาษวาดภาพแจกให้
.....- ทั้ง 4 รายการ ข้างต้น มีถังใส่น้ำล้างภูกัน บริการให้ยืม
....- ทั้ง 4 รายการ ข้างต้น สี ภูกัน จานสี ให้นักเรียนเตรียมมาเอง
....- ทั้ง 4 รายการ ข้างต้น ให้จับสลากวาดภาพในหัวข้อ

1.เศรษฐกิจพอเพียง
2.ท่องเที่ยวทั่วไทย กว้างไกล สู่อาเซียน
3.ภาวะสิ่งแวดล้อมโลก

รายการภาพไทยประเพณี
รายการภาพไทยสีเอกรงค์
....- ทั้ง 2 รายการนี้ มีกระดาษวาดภาพแจกให้
....- ทั้ง 2 รายการนี้ มีถังใส่น้ำล้างภูกัน บริการให้ยืม
....- ทั้ง 2 รายการนี้ สี ภูกัน จานสี ให้นักเรียนเตรียมมาเอง
....- ทั้ง 2 รายการนี้ ให้จับสลากวาดภาพในหัวข้อ

1.ประเพณีสงกรานต์
2.ประเพณีลอยกระทง
3.ประเพณีทางศาสนา

รายการปติมากรรมลอยตัว
....- แข่งขันในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียง"
....- วัสดุอุปกรณ์เตรียมมาเองทั้งหมด


..................แก้ไข เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ประธาน

 
  เพิ่มเติม เกณฑ์ กลุ่มภาษาไทย

บทท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


พระอภัยมณี

พระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถ เพลินประดาสพิศดูหมู่มัจฉา

เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา ค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชล
ฉนากอยู่คู่ฉนากไม่จากคู่ ขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน
ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน บ้างผุดพ่นฟองน้ำบ้างดำจร
กระโห้เรียงเคียงกระโห้ขึ้นโบกทาง ลอยสล้างกลางกระแสแลสลอน
มังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกร ประชุมซ่อนแฝงชลขึ้นวนเวียน
ฝูงม้าน้ำทำท่าเหมือนม้าเผ่น ขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดฉวัดเฉวียน
ตะเพียนทองท่องน้ำนำตะเพียน ดาษเยรดูเพลินจนเกินมา
เห็นละเมาะเกาะเขาเขียวชอุ่ม โขดตะคุ่มเคียงเคียงเรียงรุกขา
จะเหลียวซ้ายสายสมุทรสุดสายตา จะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มโพยม
จะเหลียวดูสุรีย์แสงเข้าแฝงเมฆ ให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม
ฟังสำเนียงเสียงคลื่นดังครื่นโครม ยิ่งทุกข์โทมนัสในฤทัยทวี

............... พระสุนทรโวหาร(ภู่)

ฉวัดเฉวียน อาการที่ว่ายวนเวียนไปมาอย่างผาดโผน


บทท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กาพย์เห่เรือ
ตอน เห่ชมเรือกระบวน
โคลงสี่สุภาพ


..... ปางเสด็จประเวศด้าว ชลาลัย
ทรงรัตนพิมานชัย กิ่งแก้ว
พรั่งพร้อมพวกพลไกร แหนแห่
เรือกระบวนต้นแพร้ว เพริศพริ้งพายทอง

กาพย์ยานี 11
... พระเสด็จโดยแดนชล ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย
กิ่งแก้วแพร้วพรรณราย พายอ่อนหยับจับงามงอน
... นาวาแน่นเป็นขนัด ล้วนรูปสัตว์แสนยากร
เรือริ้วทิวธงสลอน สาครลั่นครั่นครื้นฟอง
... เรือครุฑหยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
พลพายกรายพายทอง ร้องโห่เห่โอ้เห่มา
... สรมุขมุขสี่ด้าน เพียงพิมานฝ่านเมฆา
ม่านกรองทองรจนา หลังคาแดงแย่งมังกร
... สมรรถชัยไกรกาบแก้ว แสงแวววับจัดสาคร
เรียบเรียงเคียงคู่จร ดั่งร่อนฟ้ามาแดนดิน
... สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์
เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์ ลินลาดเลื่อนเตือนตาชม
... เรือชัยไวว่องวิ่ง รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม
เสียงเส้าเร้าระดม ห่มท้ายเยิ่นเดินคู่กัน

..............เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

แย่งมังกร แย่ง คือ ลายก้านแย่ง เป็นลายชนิดหนึ่ง มีรูปโครงเป็นตาข่าย
. มีลายดอกและก้านเฉียงทแยงกัน
แย่งมังกร คือ ลายก้านแย่งที่มีลวดลายเป็นรูปมังกร
เส้า ไม้กระทุ้งเพื่อให้จังหวะ

..................แก้ไข เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 ประธาน

 
  เพิ่มเติม เกณฑ์การงานอาชีพ

ประเภทการแข่งขัน น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง

เอกสารหน้า 21 ข้อที่ 4.7 แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
แก้เป็น แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ และแสดงรายละเอียดตาม
.... รายการข้อ 3.1 และ 3.5

ประเภทการแข่งขัน ทำอาหารคาวจานเดียว และอาหารหวาน
เอกสารหน้า 23 ข้อที่ 4.10 แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
แก้เป็น แผ่นพับขนาด A4 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ และแสดงรายละเอียดตาม
.... รายการข้อ 3.1 และ 3.8

..................แก้ไข เมื่อ 14 สิงหาคม 2557 ประธาน
 
 

ตีความนโยบายการแข่งขันทักษะ ปีการศึกษา 2557

1. โรงเรียนในสังกัด สพม. แข่งที่ สพม.เขตพื้นที่

2. โรงเรียน เอกชน ให้แยกแข่งขันดังนี้
ระดับประถม แข่งที่ สพป. เขตพื้นที่ที่สังกัดอยู่
ระดับมัธยม 1-6 แข่งที่ สพม. เขตพื้นที่ที่สังกัดอยู่

3. โรงเรียน เทศบาล ให้แยกแข่งขันดังนี้
ระดับประถม และ มัธยมต้น แข่งที่ สพป. เขตพื้นที่ที่สังกัดอยู่
ระดับมัธยมปลาย แข่งที่ สพม. เขตพื้นที่ที่สังกัดอยู่

4. โรงเรียน อบจ. ให้แยกแข่งขันดังนี้
ระดับประถม และ มัธยมต้น แข่งที่ สพป. เขตพื้นที่ที่สังกัดอยู่
ระดับมัธยมปลาย แข่งที่ สพม. เขตพื้นที่ที่สังกัดอยู่

5. โรงเรียน ปริยัติธรรม มัธยมต้นและปลาย แข่งที่ สพม.
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 17
จำนวนทีม 746
จำนวนนักเรียน 1,637
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,037
จำนวนกรรมการ 6
ครู+นักเรียน 2,674
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,680
ประกาศผลแล้ว 160/205 (78.05%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 14
เมื่อวาน 15
สัปดาห์นี้ 70
สัปดาห์ที่แล้ว 118
เดือนนี้ 407
เดือนที่แล้ว 1,178
ปีนี้ 2,581
ทั้งหมด 92,387