หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 117 79 71.82% 22 20% 6 5.45% 3 2.73% 110
2 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 82 46 59.74% 16 20.78% 10 12.99% 5 6.49% 77
3 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 79 39 52% 24 32% 7 9.33% 5 6.67% 75
4 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 73 34 49.28% 24 34.78% 5 7.25% 6 8.7% 69
5 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 70 27 40.3% 25 37.31% 6 8.96% 9 13.43% 67
6 โรงเรียนสันติสุข 59 27 51.92% 13 25% 4 7.69% 8 15.38% 52
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 56 27 50% 12 22.22% 7 12.96% 8 14.81% 54
8 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 46 26 56.52% 15 32.61% 4 8.7% 1 2.17% 46
9 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 33 11 39.29% 6 21.43% 7 25% 4 14.29% 28
10 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 26 8 30.77% 13 50% 3 11.54% 2 7.69% 26
11 โรงเรียนวชิราลัย 23 7 33.33% 10 47.62% 1 4.76% 3 14.29% 21
12 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 24 6 27.27% 6 27.27% 5 22.73% 5 22.73% 22
13 โรงเรียนสืบนทีธรรม 15 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 4 28.57% 14
14 โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา 20 3 16.67% 5 27.78% 6 33.33% 4 22.22% 18
15 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 13 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 0 0% 8
16 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
17 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา 8 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นาย ประธาน ลิปตะสิริ โทร 0987698035
ติดต่่อทีมผูู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]