หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 046 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 13 18 17
2 004 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 70 169 96
3 009 โรงเรียนวชิราลัย 23 38 27
4 008 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 73 177 109
5 003 โรงเรียนสันติสุข 59 132 87
6 001 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 117 308 165
7 002 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 82 184 104
8 006 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 79 148 113
9 005 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 56 138 81
10 011 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 46 102 73
11 044 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 24 43 32
12 026 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 33 44 35
13 047 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 2 2 2
14 045 โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา 20 27 24
15 020 โรงเรียนสืบนทีธรรม 15 28 16
16 048 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา 8 11 10
17 023 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 26 68 46
รวม 746 1637 1037
2674

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นาย ประธาน ลิปตะสิริ โทร 0987698035
ติดต่่อทีมผูู้ประสานงาน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]