หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 43 118 58
2 001 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 99 221 143
3 005 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 80 224 110
4 006 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 94 185 125
5 002 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 67 119 86
6 004 โรงเรียนวัดบ้านขุน 0 0 0
รวม 383 867 522
1389

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]