หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจอมทอง 115 92 84.4% 13 11.93% 2 1.83% 2 1.83% 109
2 โรงเรียนแม่แจ่ม 98 79 87.78% 11 12.22% 0 0% 0 0% 90
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 100 64 71.11% 15 16.67% 6 6.67% 5 5.56% 90
4 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 23 12 63.16% 4 21.05% 0 0% 3 15.79% 19
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 20 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
6 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 18 3 16.67% 5 27.78% 4 22.22% 6 33.33% 18
7 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
8 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
9 โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา 14 1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]