หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 8 14 10
2 005 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 23 41 35
3 001 โรงเรียนจอมทอง 115 337 187
4 012 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา 9 15 12
5 002 โรงเรียนแม่แจ่ม 98 253 151
6 006 โรงเรียนณัทชวิทย์ 0 0 0
7 008 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 0 0 0
8 007 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำงวิทย์ 0 0 0
9 011 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 20 73 26
10 010 โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา 14 22 22
11 009 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 18 26 23
12 003 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 100 264 148
รวม 405 1045 614
1659

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]