ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 1 -  8 สิงหาคม 2557
 การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 4 - 5 กันยายน 2557
เปิดให้ทำการแก้ไขข้อมูลรายชื่อนักเรียน และครูผู้ควบคุม วันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และผู้ควบคุม วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
 โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:40 น.