หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523,524 20 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525,526 20 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เต้นท์ หน้าอาคาร 5 20 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เต้นท์ หน้าอาคาร 5 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ หอประชุม 2 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ หอประชุม 2 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 517,518 20 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 525,526 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527,528 21 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527,528 22 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527,528 20 ส.ค. 2557 09.00-16.00
-


ผู้ดูแลระดับเขต :: สุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ Mail : surachet@maesai.ac.th :: พงศธร สายใจ Mail : pongsatorn@maesai.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]