หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 160 119 79.33% 28 18.67% 2 1.33% 1 0.67% 150
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 143 100 71.43% 32 22.86% 6 4.29% 2 1.43% 140
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 162 91 68.94% 26 19.7% 9 6.82% 6 4.55% 132
4 โรงเรียนพานพิทยาคม 133 87 67.97% 15 11.72% 16 12.5% 10 7.81% 128
5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 117 80 70.8% 22 19.47% 7 6.19% 4 3.54% 113
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 124 77 64.71% 28 23.53% 10 8.4% 4 3.36% 119
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 134 69 56.1% 29 23.58% 15 12.2% 10 8.13% 123
8 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 107 60 57.14% 22 20.95% 13 12.38% 10 9.52% 105
9 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 126 59 50% 29 24.58% 19 16.1% 11 9.32% 118
10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 117 56 51.85% 32 29.63% 14 12.96% 6 5.56% 108
11 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 114 47 44.34% 35 33.02% 18 16.98% 6 5.66% 106
12 โรงเรียนพญาเม็งราย 111 42 40% 37 35.24% 16 15.24% 10 9.52% 105
13 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 106 39 37.86% 37 35.92% 16 15.53% 11 10.68% 103
14 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 110 38 38.38% 31 31.31% 20 20.2% 10 10.1% 99
15 โรงเรียนนครวิทยาคม 92 37 44.05% 24 28.57% 8 9.52% 15 17.86% 84
16 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 88 35 42.17% 22 26.51% 15 18.07% 11 13.25% 83
17 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 89 34 40% 30 35.29% 12 14.12% 9 10.59% 85
18 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 83 34 42.5% 21 26.25% 14 17.5% 11 13.75% 80
19 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 106 33 33% 28 28% 26 26% 13 13% 100
20 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 77 33 44% 25 33.33% 4 5.33% 13 17.33% 75
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 118 32 31.37% 33 32.35% 21 20.59% 16 15.69% 102
22 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 102 31 32.63% 32 33.68% 17 17.89% 15 15.79% 95
23 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 89 31 35.23% 26 29.55% 15 17.05% 16 18.18% 88
24 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 107 27 27.84% 45 46.39% 14 14.43% 11 11.34% 97
25 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 77 27 38.57% 24 34.29% 10 14.29% 9 12.86% 70
26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 72 26 40.63% 15 23.44% 7 10.94% 16 25% 64
27 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 89 25 29.76% 39 46.43% 10 11.9% 10 11.9% 84
28 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 84 25 32.05% 29 37.18% 14 17.95% 10 12.82% 78
29 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 80 25 33.78% 26 35.14% 15 20.27% 8 10.81% 74
30 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 75 25 36.76% 17 25% 14 20.59% 12 17.65% 68
31 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 74 24 33.33% 24 33.33% 11 15.28% 13 18.06% 72
32 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 74 24 37.5% 17 26.56% 13 20.31% 10 15.63% 64
33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 82 22 28.57% 31 40.26% 12 15.58% 12 15.58% 77
34 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 67 21 34.43% 17 27.87% 15 24.59% 8 13.11% 61
35 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 77 20 27.4% 25 34.25% 15 20.55% 13 17.81% 73
36 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 73 19 28.36% 20 29.85% 13 19.4% 15 22.39% 67
37 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 71 19 29.69% 20 31.25% 9 14.06% 16 25% 64
38 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 66 19 33.33% 16 28.07% 9 15.79% 13 22.81% 57
39 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 71 17 26.98% 22 34.92% 13 20.63% 11 17.46% 63
40 โรงเรียนสันติวิทยา 91 16 20.78% 32 41.56% 18 23.38% 11 14.29% 77
41 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 49 16 34.04% 21 44.68% 5 10.64% 5 10.64% 47
42 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 32 16 51.61% 7 22.58% 5 16.13% 3 9.68% 31
43 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 41 15 38.46% 7 17.95% 7 17.95% 10 25.64% 39
44 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 43 13 31.71% 14 34.15% 9 21.95% 5 12.2% 41
45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 41 13 33.33% 12 30.77% 8 20.51% 6 15.38% 39
46 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 61 12 22.64% 20 37.74% 13 24.53% 8 15.09% 53
47 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 57 10 18.87% 16 30.19% 10 18.87% 17 32.08% 53
48 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 48 10 25.64% 16 41.03% 8 20.51% 5 12.82% 39
49 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 59 10 23.26% 15 34.88% 10 23.26% 8 18.6% 43
50 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 28 9 33.33% 14 51.85% 1 3.7% 3 11.11% 27
51 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 31 9 45% 6 30% 1 5% 4 20% 20
52 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 22 8 40% 8 40% 0 0% 4 20% 20
53 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 65 7 11.86% 23 38.98% 19 32.2% 10 16.95% 59
54 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 38 6 17.14% 17 48.57% 5 14.29% 7 20% 35
55 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 33 6 18.18% 16 48.48% 8 24.24% 3 9.09% 33
56 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 22 6 30% 9 45% 3 15% 2 10% 20
57 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 30 6 20% 7 23.33% 12 40% 5 16.67% 30
58 โรงเรียนวัฒนศึกษา 25 5 20.83% 10 41.67% 6 25% 3 12.5% 24
59 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 22 5 22.73% 7 31.82% 5 22.73% 5 22.73% 22
60 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 22 5 25% 7 35% 5 25% 3 15% 20
61 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 22 5 27.78% 7 38.89% 5 27.78% 1 5.56% 18
62 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 33 3 10.34% 14 48.28% 6 20.69% 6 20.69% 29
63 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 23 3 14.29% 5 23.81% 10 47.62% 3 14.29% 21
64 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 11 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
65 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 34 2 6.06% 11 33.33% 12 36.36% 8 24.24% 33
66 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 20 2 12.5% 3 18.75% 8 50% 3 18.75% 16
67 โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา 20 2 10.53% 0 0% 7 36.84% 10 52.63% 19
68 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 17 0 0% 6 40% 5 33.33% 4 26.67% 15
69 โรงเรียนเทศบาล 6 91 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 11 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 9
71 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
72 โรงเรียนเรืองปัญญา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระดับเขต :: สุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ Mail : surachet@maesai.ac.th :: พงศธร สายใจ Mail : pongsatorn@maesai.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]