สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สามัคคีวิทยาคม 119 28 2 1 149
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 100 32 6 2 138
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 91 26 9 6 126
4 พานพิทยาคม 83 15 16 9 114
5 เทิงวิทยาคม 80 22 7 4 109
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 77 28 10 4 115
7 เชียงแสนวิทยาคม 59 29 19 11 107
8 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 58 25 14 10 97
9 แม่จันวิทยาคม 56 32 14 6 102
10 เชียงของวิทยาคม 54 22 12 10 88
11 แม่ลาววิทยาคม 47 35 18 5 100
12 แม่เจดีย์วิทยาคม 39 37 16 11 92
13 พญาเม็งราย 39 31 15 10 85
14 ลูกรักเชียงของ 38 31 20 10 89
15 นครวิทยาคม 37 24 8 15 69
16 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 35 22 15 11 72
17 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 34 30 12 9 76
18 สันติคีรีวิทยาคม 33 25 4 13 62
19 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 32 33 21 16 86
20 หัวยสักวิทยาคม 30 26 26 13 82
21 ปล้องวิทยาคม 30 26 15 15 71
22 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 29 20 14 11 63
23 เวียงแก่นวิทยาคม 28 30 17 15 75
24 ป่าแดดวิทยาคม 27 45 14 11 86
25 บ้านแซววิทยาคม 27 24 10 9 61
26 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 26 15 7 16 48
27 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 25 39 10 10 74
28 แม่สรวยวิทยาคม 25 17 14 12 56
29 วาวีวิทยาคม 24 24 11 13 59
30 ดอนชัยวิทยาคม 23 26 15 8 64
31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 22 31 12 12 65
32 พานพิเศษพิทยา 21 17 15 8 53
33 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 21 17 13 10 51
34 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 19 24 15 13 58
35 สหศาสตร์ศึกษา 19 16 9 13 44
36 สามัคคีวิทยาคม 2 18 27 14 10 59
37 บุญเรืองวิทยาคม 17 22 13 11 52
38 สันติวิทยา 16 32 18 11 66
39 นุชนาถอนุสรณ์ 16 21 5 5 42
40 ไม้ยาวิทยาคม 16 20 9 15 45
41 ขุนตาลวิทยาคม 16 18 13 15 47
42 ดรุณราษฎร์วิทยา 16 7 5 3 28
43 เด็กดีพิทยาคม 15 7 7 10 29
44 ราชประชานุเคราะห์ 15 13 12 8 6 33
45 จันจว้าวิทยาคม 12 20 13 8 45
46 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 12 14 9 5 35
47 ดอยงามวิทยาคม 10 16 8 5 34
48 ยางฮอมวิทยาคม 9 15 10 8 34
49 เวียงชัยวิทยาคม 9 14 9 17 32
50 บ้านเทอดไทย 9 14 1 3 24
51 บ้านห้วยผึ้ง 9 6 1 4 16
52 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 8 0 4 16
53 เชียงรายวิทยาคม 7 23 19 10 49
54 แม่อ้อวิทยาคม 6 17 5 7 28
55 พรพิกุลพิทยา 6 16 8 3 30
56 บ้านห้วยไร่สามัคคี 6 9 3 2 18
57 ความหวังเวียงป่าเป้า 6 7 12 5 25
58 วัฒนศึกษา 5 10 6 3 21
59 ศิริมาตย์เทวี 5 7 5 5 17
60 โสภณจริยธรรมวิทยา 5 7 5 3 17
61 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 5 7 5 1 17
62 กฤษณาทวีวิทย์ 3 14 6 6 23
63 พุทธิวงศ์วิทยา 3 5 10 3 18
64 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 3 2 2 3 7
65 วัดอำมาตย์วิทยา 2 11 12 8 25
66 เวียงชัยพิทยา 2 3 8 3 13
67 ชยาภิวัฒน์วิทยา 2 0 7 10 9
68 วัดแม่คำวิทยา 0 6 5 4 11
69 เทศบาล 6 0 4 0 0 4
70 บุญเรืองวิทยา 0 2 4 3 6
71 บุญพิทักษ์วิทยา 0 2 2 1 4
72 เรืองปัญญา 0 1 0 0 1
รวม 1,794 1,350 722 572 4,438