สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 61 28 13 102 91 26 9 6 126
2 สามัคคีวิทยาคม 56 48 21 125 119 28 2 1 149
3 พานพิทยาคม 56 21 16 93 83 15 16 9 114
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 54 31 26 111 100 32 6 2 138
5 เทิงวิทยาคม 54 24 8 86 80 22 7 4 109
6 แม่จันวิทยาคม 26 29 17 72 56 32 14 6 102
7 เชียงของวิทยาคม 23 20 13 56 54 22 12 10 88
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 21 32 21 74 77 28 10 4 115
9 นครวิทยาคม 19 7 7 33 37 24 8 15 69
10 แม่เจดีย์วิทยาคม 17 18 19 54 39 37 16 11 92
11 แม่ลาววิทยาคม 16 25 17 58 47 35 18 5 100
12 พญาเม็งราย 16 13 15 44 39 31 15 10 85
13 ลูกรักเชียงของ 15 20 13 48 38 31 20 10 89
14 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 15 16 13 44 58 25 14 10 97
15 เชียงแสนวิทยาคม 14 39 14 67 59 29 19 11 107
16 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 14 14 15 43 35 22 15 11 72
17 สันติคีรีวิทยาคม 14 6 16 36 33 25 4 13 62
18 ป่าแดดวิทยาคม 12 13 18 43 27 45 14 11 86
19 แม่สรวยวิทยาคม 12 9 7 28 25 17 14 12 56
20 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 12 7 4 23 29 20 14 11 63
21 ปล้องวิทยาคม 11 14 12 37 30 26 15 15 71
22 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 11 3 6 20 21 17 13 10 51
23 เวียงแก่นวิทยาคม 9 11 13 33 28 30 17 15 75
24 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 9 8 5 22 26 15 7 16 48
25 บ้านแซววิทยาคม 8 14 10 32 27 24 10 9 61
26 วาวีวิทยาคม 8 13 8 29 24 24 11 13 59
27 พานพิเศษพิทยา 8 6 3 17 21 17 15 8 53
28 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 2 2 12 8 8 0 4 16
29 หัวยสักวิทยาคม 7 8 5 20 30 26 26 13 82
30 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 7 5 11 23 25 39 10 10 74
31 บุญเรืองวิทยาคม 6 5 9 20 17 22 13 11 52
32 เด็กดีพิทยาคม 6 4 5 15 15 7 7 10 29
33 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 15 12 32 34 30 12 9 76
34 นุชนาถอนุสรณ์ 5 10 7 22 16 21 5 5 42
35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 5 7 12 24 22 31 12 12 65
36 ราชประชานุเคราะห์ 15 5 3 4 12 13 12 8 6 33
37 ดอนชัยวิทยาคม 4 4 8 16 23 26 15 8 64
38 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 4 4 12 12 14 9 5 35
39 สหศาสตร์ศึกษา 4 1 7 12 19 16 9 13 44
40 จันจว้าวิทยาคม 4 1 6 11 12 20 13 8 45
41 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 3 10 8 21 32 33 21 16 86
42 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 7 7 17 16 7 5 3 28
43 พรพิกุลพิทยา 3 4 7 14 6 16 8 3 30
44 ไม้ยาวิทยาคม 2 9 6 17 16 20 9 15 45
45 บ้านเทอดไทย 2 5 4 11 9 14 1 3 24
46 วัฒนศึกษา 2 4 0 6 5 10 6 3 21
47 บ้านห้วยไร่สามัคคี 2 3 3 8 6 9 3 2 18
48 ยางฮอมวิทยาคม 2 2 4 8 9 15 10 8 34
49 ศิริมาตย์เทวี 2 2 4 8 5 7 5 5 17
50 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 5 7 13 19 24 15 13 58
51 ขุนตาลวิทยาคม 1 4 8 13 16 18 13 15 47
52 สันติวิทยา 1 4 5 10 16 32 18 11 66
53 กฤษณาทวีวิทย์ 1 4 1 6 3 14 6 6 23
54 เชียงรายวิทยาคม 1 3 1 5 7 23 19 10 49
55 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 2 0 3 3 2 2 3 7
56 สามัคคีวิทยาคม 2 1 1 7 9 18 27 14 10 59
57 ความหวังเวียงป่าเป้า 1 1 3 5 6 7 12 5 25
58 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 1 3 5 5 7 5 1 17
59 เวียงชัยวิทยาคม 1 1 2 4 9 14 9 17 32
60 วัดอำมาตย์วิทยา 1 1 0 2 2 11 12 8 25
61 ดอยงามวิทยาคม 0 6 4 10 10 16 8 5 34
62 พุทธิวงศ์วิทยา 0 4 1 5 3 5 10 3 18
63 แม่อ้อวิทยาคม 0 3 3 6 6 17 5 7 28
64 บ้านห้วยผึ้ง 0 3 2 5 9 6 1 4 16
65 โสภณจริยธรรมวิทยา 0 3 2 5 5 7 5 3 17
66 เทศบาล 6 0 2 1 3 0 4 0 0 4
67 เวียงชัยพิทยา 0 1 1 2 2 3 8 3 13
68 ชยาภิวัฒน์วิทยา 0 1 0 1 2 0 7 10 9
69 เรืองปัญญา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
70 วัดแม่คำวิทยา 0 0 1 1 0 6 5 4 11
71 บุญพิทักษ์วิทยา 0 0 1 1 0 2 2 1 4
72 บุญเรืองวิทยา 0 0 0 0 0 2 4 3 6
รวม 693 655 538 1,886 1,794 1,350 722 572 3,866