สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 61 28 13 102 91 26 9 6 126
2 พานพิทยาคม 61 21 16 98 87 15 16 10 118
3 สามัคคีวิทยาคม 56 48 21 125 119 28 2 1 149
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 54 31 26 111 100 32 6 2 138
5 เทิงวิทยาคม 54 24 8 86 80 22 7 4 109
6 เชียงของวิทยาคม 27 22 13 62 60 22 13 10 95
7 แม่จันวิทยาคม 26 29 17 72 56 32 14 6 102
8 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 25 18 15 58 69 29 15 10 113
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 21 32 21 74 77 28 10 4 115
10 พญาเม็งราย 19 15 17 51 42 37 16 10 95
11 นครวิทยาคม 19 7 7 33 37 24 8 15 69
12 แม่เจดีย์วิทยาคม 17 18 19 54 39 37 16 11 92
13 แม่ลาววิทยาคม 16 26 17 59 47 35 18 6 100
14 ลูกรักเชียงของ 15 20 13 48 38 31 20 10 89
15 เชียงแสนวิทยาคม 14 39 14 67 59 29 19 11 107
16 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 14 14 15 43 35 22 15 11 72
17 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 14 11 4 29 34 21 14 11 69
18 สันติคีรีวิทยาคม 14 6 16 36 33 25 4 13 62
19 ปล้องวิทยาคม 12 14 12 38 31 26 15 16 72
20 ป่าแดดวิทยาคม 12 13 18 43 27 45 14 11 86
21 แม่สรวยวิทยาคม 12 9 7 28 25 17 14 12 56
22 เวียงแก่นวิทยาคม 11 11 14 36 31 32 17 15 80
23 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 11 5 7 23 24 17 13 10 54
24 หัวยสักวิทยาคม 9 9 5 23 33 28 26 13 87
25 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 9 8 5 22 26 15 7 16 48
26 บ้านแซววิทยาคม 8 14 10 32 27 24 10 9 61
27 วาวีวิทยาคม 8 13 8 29 24 24 11 13 59
28 พานพิเศษพิทยา 8 6 3 17 21 17 15 8 53
29 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 2 2 12 8 8 0 4 16
30 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 7 5 11 23 25 39 10 10 74
31 บุญเรืองวิทยาคม 6 5 9 20 17 22 13 11 52
32 เด็กดีพิทยาคม 6 4 5 15 15 7 7 10 29
33 สามัคคีวิทยาคม 2 6 3 8 17 25 29 14 10 68
34 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 15 12 32 34 30 12 9 76
35 นุชนาถอนุสรณ์ 5 10 7 22 16 21 5 5 42
36 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 5 7 12 24 22 31 12 12 65
37 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 5 4 4 13 13 14 9 5 36
38 ราชประชานุเคราะห์ 15 5 3 4 12 13 12 8 6 33
39 ไม้ยาวิทยาคม 4 9 7 20 19 20 9 16 48
40 ดอนชัยวิทยาคม 4 5 8 17 25 26 15 8 66
41 สหศาสตร์ศึกษา 4 1 7 12 19 16 9 13 44
42 จันจว้าวิทยาคม 4 1 6 11 12 20 13 8 45
43 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 3 10 8 21 32 33 21 16 86
44 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 7 7 17 16 7 5 3 28
45 พรพิกุลพิทยา 3 4 7 14 6 16 8 3 30
46 ยางฮอมวิทยาคม 3 2 4 9 10 15 10 8 35
47 ขุนตาลวิทยาคม 2 5 10 17 19 20 13 15 52
48 บ้านเทอดไทย 2 5 4 11 9 14 1 3 24
49 วัฒนศึกษา 2 4 0 6 5 10 6 3 21
50 บ้านห้วยไร่สามัคคี 2 3 3 8 6 9 3 2 18
51 ศิริมาตย์เทวี 2 2 4 8 5 7 5 5 17
52 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 5 8 14 20 25 15 13 60
53 สันติวิทยา 1 4 5 10 16 32 18 11 66
54 กฤษณาทวีวิทย์ 1 4 1 6 3 14 6 6 23
55 เชียงรายวิทยาคม 1 3 1 5 7 23 19 10 49
56 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 2 0 3 3 2 2 3 7
57 เวียงชัยวิทยาคม 1 1 3 5 10 16 10 17 36
58 ความหวังเวียงป่าเป้า 1 1 3 5 6 7 12 5 25
59 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 1 3 5 5 7 5 1 17
60 วัดอำมาตย์วิทยา 1 1 0 2 2 11 12 8 25
61 ดอยงามวิทยาคม 0 6 4 10 10 16 8 5 34
62 พุทธิวงศ์วิทยา 0 4 1 5 3 5 10 3 18
63 แม่อ้อวิทยาคม 0 3 3 6 6 17 5 7 28
64 บ้านห้วยผึ้ง 0 3 2 5 9 6 1 4 16
65 โสภณจริยธรรมวิทยา 0 3 2 5 5 7 5 3 17
66 เทศบาล 6 0 2 1 3 0 4 0 0 4
67 เวียงชัยพิทยา 0 1 1 2 2 3 8 3 13
68 ชยาภิวัฒน์วิทยา 0 1 0 1 2 0 7 10 9
69 เรืองปัญญา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
70 วัดแม่คำวิทยา 0 0 1 1 0 6 5 4 11
71 บุญพิทักษ์วิทยา 0 0 1 1 0 2 2 1 4
72 บุญเรืองวิทยา 0 0 0 0 0 2 4 3 6
รวม 732 673 550 1,955 1,852 1,372 726 576 3,950