สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สามัคคีวิทยาคม 119 28 2 1 149
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 100 32 6 2 138
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 91 26 9 6 126
4 พานพิทยาคม 87 15 16 10 118
5 เทิงวิทยาคม 80 22 7 4 109
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 77 28 10 4 115
7 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 69 29 15 10 113
8 เชียงของวิทยาคม 60 22 13 10 95
9 เชียงแสนวิทยาคม 59 29 19 11 107
10 แม่จันวิทยาคม 56 32 14 6 102
11 แม่ลาววิทยาคม 47 35 18 6 100
12 พญาเม็งราย 42 37 16 10 95
13 แม่เจดีย์วิทยาคม 39 37 16 11 92
14 ลูกรักเชียงของ 38 31 20 10 89
15 นครวิทยาคม 37 24 8 15 69
16 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 35 22 15 11 72
17 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 34 30 12 9 76
18 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 34 21 14 11 69
19 หัวยสักวิทยาคม 33 28 26 13 87
20 สันติคีรีวิทยาคม 33 25 4 13 62
21 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 32 33 21 16 86
22 เวียงแก่นวิทยาคม 31 32 17 15 80
23 ปล้องวิทยาคม 31 26 15 16 72
24 ป่าแดดวิทยาคม 27 45 14 11 86
25 บ้านแซววิทยาคม 27 24 10 9 61
26 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 26 15 7 16 48
27 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 25 39 10 10 74
28 สามัคคีวิทยาคม 2 25 29 14 10 68
29 ดอนชัยวิทยาคม 25 26 15 8 66
30 แม่สรวยวิทยาคม 25 17 14 12 56
31 วาวีวิทยาคม 24 24 11 13 59
32 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 24 17 13 10 54
33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 22 31 12 12 65
34 พานพิเศษพิทยา 21 17 15 8 53
35 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 20 25 15 13 60
36 ขุนตาลวิทยาคม 19 20 13 15 52
37 ไม้ยาวิทยาคม 19 20 9 16 48
38 สหศาสตร์ศึกษา 19 16 9 13 44
39 บุญเรืองวิทยาคม 17 22 13 11 52
40 สันติวิทยา 16 32 18 11 66
41 นุชนาถอนุสรณ์ 16 21 5 5 42
42 ดรุณราษฎร์วิทยา 16 7 5 3 28
43 เด็กดีพิทยาคม 15 7 7 10 29
44 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 13 14 9 5 36
45 ราชประชานุเคราะห์ 15 13 12 8 6 33
46 จันจว้าวิทยาคม 12 20 13 8 45
47 เวียงชัยวิทยาคม 10 16 10 17 36
48 ดอยงามวิทยาคม 10 16 8 5 34
49 ยางฮอมวิทยาคม 10 15 10 8 35
50 บ้านเทอดไทย 9 14 1 3 24
51 บ้านห้วยผึ้ง 9 6 1 4 16
52 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 8 0 4 16
53 เชียงรายวิทยาคม 7 23 19 10 49
54 แม่อ้อวิทยาคม 6 17 5 7 28
55 พรพิกุลพิทยา 6 16 8 3 30
56 บ้านห้วยไร่สามัคคี 6 9 3 2 18
57 ความหวังเวียงป่าเป้า 6 7 12 5 25
58 วัฒนศึกษา 5 10 6 3 21
59 ศิริมาตย์เทวี 5 7 5 5 17
60 โสภณจริยธรรมวิทยา 5 7 5 3 17
61 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 5 7 5 1 17
62 กฤษณาทวีวิทย์ 3 14 6 6 23
63 พุทธิวงศ์วิทยา 3 5 10 3 18
64 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 3 2 2 3 7
65 วัดอำมาตย์วิทยา 2 11 12 8 25
66 เวียงชัยพิทยา 2 3 8 3 13
67 ชยาภิวัฒน์วิทยา 2 0 7 10 9
68 วัดแม่คำวิทยา 0 6 5 4 11
69 เทศบาล 6 0 4 0 0 4
70 บุญเรืองวิทยา 0 2 4 3 6
71 บุญพิทักษ์วิทยา 0 2 2 1 4
72 เรืองปัญญา 0 1 0 0 1
รวม 1,852 1,372 726 576 3,950