เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
เอกสารการเปลี่ยนตัวฯ(DOC.5)
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
18 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
20 ก.ย. 2557
28 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป

สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:52 น.
ด่วน !!!! แก้ไขกำหนดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (ตามหนังสือที่ ศธ 04271/ว3198 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557)

1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 18 กันยายน 2557 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 6 ชั้น 4
2. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 18 กันยายน 2557 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 6 ชั้น 4
3. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 18 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 6 ชั้น 4
4. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 18 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 6 ชั้น 4
5. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 18 กันยายน 2557 09.00-12.00 อาคาร 6 ชั้น 3
6. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 18 กันยายน 2557 09.00-12.00 อาคาร 6 ชั้น 3
7. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 19 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 6 ชั้น 4
8. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 19 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 6 ชั้น 4
9. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 19 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 3,4 อาคาร 6 ชั้น 4
10. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 19 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 6 ชั้น 4
11. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 6 ชั้น 4
12. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 20 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 6 ชั้น 4
13. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 20 กันยายน 2557 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 3,4 อาคาร 6 ชั้น 4
14. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 20 กันยายน 2557 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 6 ชั้น 4

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูวัฒนา เมฆี โทร.085-606-6887***

วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13:10 น.
เปลี่ยนแปลงการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)และสภานักเรียน
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) และสภานักเรียน ...เปลี่ยนการแข่งขันเป็นวันที่ 18 กันยายน 2557 เริ่มเวลา 09.00 น. ทุกระดับ สถานที่คงเดิม
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 14:30 น.
ด่วน...แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวข้อการแข่งขัน Multi Skills ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น "Hobby is a part of my life !"
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10:55 น.
ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์ประจำตัวการแข่งขัน
ขณะนี้ระบบได้เปิดให้เข้าไปดำเนินการพิมพ์ประจำตัวผู้แข่งขันได้แล้ว
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 10:09 น.
ข้อกำหนดในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์

พาทีสร้างสรรค์ มีรายละเอียด ดังนี้
ระบบการแข่งขัน ให้ใช้ระบบแพ้คัดออก และถ้ามีทีมแข่งขันมากจะมีการแบ่งสาย การแข่งขันออกเป็น ๒ สายการแข่งขัน
ประเด็นการแข่งขัน กำหนด ๓ ประเด็น ดังนี้
          ๑. สังคมไทย : สังคมเอื้ออาทร สังคมแห่งความร่วมมือ
          ๒. ศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
          ๓. มรดกไทย มรดกโลก
วิธีการแข่งขัน 
                 รอบแรก ม.ต้น กำหนดประเด็น “สังคมไทย สังคมเอื้ออาทร สังคมแห่งความร่วมมือ”
                              ม.ปลาย กำหนด ๓ ประเด็นแล้วจับสลากให้เหลือ ๑ ประเด็นในวันแข่งขัน         
                 รอบชิงชนะเลิศ เป็นการแข่งขันแบบฉับพลัน คณะกรรมการจะกำหนดหัวข้อจับสลาก
ในวันแข่งขันโดยให้อยู่ภายใต้ประเด็นหลักคือ “วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล
การเข้าฟัง อนุญาตให้ครูผู้ฝึกซ้อม และผู้สนใจเข้าฟังได้
เกณฑ์การให้คะแนน ตามที่กำหนดจาก สพฐ.
เริ่มการแข่งขัน เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องปาริชาต

วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 12:09 น.
ข้อกำหนดในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง

การแต่งบทร้อยกรอง
กำหนดหัวข้อโดยศึกษานิเทศก์ จำนวน ๓ หัวข้อ แจ้งหัวข้อในวันที่ทำการแข่งขัน
เกณฑ์การให้คะแนนตามที่สพฐ. กำหนด และมีรายละเอียดปลีกย่อย ดังนี้   
๑. ฉันทลักษณ์ และอักขรวิธี ๒๐ คะแนน
๒. ความคิดและเนื้อหา ๔๐ คะแนน
         ๒.๑ ตรงประเด็น ๑๕ คะแนน
         ๒.๒ เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ ๑๕ คะแนน
         ๒.๓ เสนอแนวคิดแปลกใหม่ ๑๐ คะแนน
๓. กวีโวหาร ๔๐ คะแนน
         ๓.๑ เลือกใช้คำเหมาะสมกับเนื้อหาและบริบท ๑๕ คะแนน
         ๓.๒ เล่นสัมผัสอักษร เล่นคำไพเราะสละสลวย ๑๕ คะแนน
         ๓.๓ ใช้โวหารต่างๆ ส่งเสริมเนื้อหาให้มี ความหมายลึกซั้ง ๑๐ คะแนน

วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 12:08 น.
ข้อกำหนดในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเรียงความและคัดลายมือ

กำหนดหัวข้อ โดยศึกษานิเทศก์จำนวน ๓ หัวข้อ แจ้งหัวข้อในวันที่ทำการแข่งขัน แล้วตัวแทนนักเรียนจับสลากเหลือเพียง ๑ หัวข้อ

เกณฑ์การตัดสินให้คะแนนตามที่ สพฐ.กำหนด โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้เขียนตัวเลขไทย
๒. เขียนผิดอักขรวิธี ๒ ที่ หัก ๑ คะแนน

วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 12:07 น.
ข้อกำหนดในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ

การคัดเลือกบทอ่าน ดังนี้
๑. จับสลากบทหลักและบทเลือกจากเรื่องทั้งหมด อย่างละ ๓ บท รวม ๖ บท
๒. นำสลากทั้ง ๖ บทในข้อ ๑ มาจับใหม่เพื่อเลือกให้เหลือเพียง ๑ บทสำหรับ ใช้ในการแข่งขัน (โดยกรรมการหรือนักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้จับสลาก)

เกณฑ์การให้คะแนน           
    ด้านความถูกต้องของฉันทลักษณ์ ให้คะแนน ๐ – ๓๐ คะแนน           
    ด้านอักขรวิธี ผิด ๑ ครั้ง หัก ๒ คะแนน ( ไม่หักซ้ำคำเดิม) 
   น้ำเสียง คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน คะแนนต่ำสุด คือ ๒๐-๒๕ คะแนน เสียงไพเราะ ๒๖ – ๓๐ คะแนน    กรณีจับบทแล้วท่องไม่ได้เลยให้คะแนน ข้อนี้ ๐ คะแนน
หมายเหตุ หากท่องไม่ได้ ให้ท่องบทที่สามารถท่องได้ จำนวน ๑ บท

วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 12:05 น.
ข้อกำหนดในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)
การอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ)
  ใช้ข้อสอบ PISA ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเป็นผู้ออกข้อสอบ
   -แบ่งข้อสอบเป็น ๒ ชุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   -เนื้อหาข้อสอบมี ๔ หัวข้อ ( ๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
    ๑. บทร้อยกรอง ๔-๖ บท
    ๒. บทความหรือสารคดี
    ๓. ข้อความข่าว หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน
    ๔. ภาพประกอบที่เป็นถ้อยความ มีข้อมูลเชิงสถิติ
  - รูปแบบข้อสอบแต่ละชุดจะมีรูปแบบการตอบ ๔ รูปแบบ ได้แก่
    ๑. แบบเลือกตอบ ๕ ข้อ (๔ ตัวเลือก )
    ๒. แบบเลือกตอบเชิงซ้อน ๑๐ ข้อ
    ๓. แบบเขียนคำตอบแบบสั้นหรือแบบปิด ๑ ข้อ ( ๕ คะแนน)
    ๔. แบบเขียนคำตอบแบบอิสระหรือแบบเปิด ๑ ข้อ
- ผู้กลั่นกรองและจัดทำข้อสอบเป็นชุดสำหรับการจัดสอบ อ.นิชรา พรมประไพ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 12:03 น.
การเปลี่ยนแปลงตัว แก้ไขหรือเพิ่มชื่อ-สกุลนักเรียน ครูผู้สอน
***หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษและการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน Multi Skills ตามหนังสือที่ ศธ 04271/ว2780 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557***
รายชื่อศึกษานิเทศก์ประสานงานการประกวดแข่งขัน
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพม.41 (กำแพงเพชร)
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 38
จำนวนทีม 2,313
จำนวนนักเรียน 5,648
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,381
จำนวนกรรมการ 894
ครู+นักเรียน 9,029
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,923
ประกาศผลแล้ว 187/188 (99.47%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 4
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 133
สัปดาห์ที่แล้ว 192
เดือนนี้ 251
เดือนที่แล้ว 379
ปีนี้ 5,204
ทั้งหมด 361,755