หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 18 -19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง 116 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง 116 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง แนะแนว 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง แนะแนว 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง 621, 623 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง 624, 625 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้องสมุด 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้องสมุด 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 28 เม.ย. 2558 09.00 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่/ระดับภาค (โรงเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศได้โดยตรง)
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 28 เม.ย. 2558 09.00 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่/ระดับภาค (โรงเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศได้โดยตรง)
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 28 เม.ย. 2558 09.00 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่/ระดับภาค (โรงเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศได้โดยตรง)
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 28 เม.ย. 2558 09.00 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่/ระดับภาค (โรงเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศได้โดยตรง)
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 28 เม.ย. 2558 09.00 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่/ระดับภาค (โรงเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศได้โดยตรง)
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 28 เม.ย. 2558 09.00 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่/ระดับภาค (โรงเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศได้โดยตรง)
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 28 เม.ย. 2558 09.00 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่/ระดับภาค (โรงเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศได้โดยตรง)
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 28 เม.ย. 2558 09.00 ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่/ระดับภาค (โรงเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศได้โดยตรง)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]