หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 18 -19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงฝึกงานไฟฟ้า 18 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
09.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงฝึกงานไฟฟ้า 18 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
09.00 รายงานตัว 08.00 น.
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ดูรายละเอียดเพิ่มเติที่ www.sillapa.net , http://inno.obec.go.th (ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 57 เป็นต้นไป)
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
-
ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ดูรายละเอียดเพิ่มเติที่ www.sillapa.net , http://inno.obec.go.th (ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 57 เป็นต้นไป)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]