หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 18 -19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 224 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 224 19 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หน้าอาคาร 2 18 ก.ย. 2557 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หน้าอาคาร 2 19 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หน้าอาคาร 2 18 ก.ย. 2557 08.30-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หน้าอาคาร 2 19 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 18 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 19 ก.ย. 2557 08.30-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 227 18 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 227 19 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]