หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 18 -19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 2 ห้อง ไร้พรมแดน/227/228 18 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 2 ห้อง ไร้พรมแดน/227/228 19 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 2 ห้อง 223/224 18 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 2 ห้อง 223/224 19 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 2 ห้อง 225/226 18 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคาร 2 ห้อง 225/226 19 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา หอประชุม 18 ก.ย. 2557 08.30-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา หอประชุม 19 ก.ย. 2557 08.30-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคารเกียรติยศ 18 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา อาคารเกียรติยศ 19 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงยิมพลศึกษา 18 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงยิมพลศึกษา 18 ก.ย. 2557 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]