หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 18 -19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา ลานดนตรี 19 ก.ย. 2557 09.30-12.00 ลงทะเบียนรายงานตัว 08.30-09.30 ห้อง Resource center
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา ห้องโสตทัศน์ศึกษา 4 19 ก.ย. 2557 09.30-12.00 ลงทะเบียนรายงานตัว 08.30-09.30 ห้อง Resource center
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา ห้องโสตทัศน์ศึกษา 1 (ห้องพูลเขียว) 19 ก.ย. 2557 09.30-12.00 ลงทะเบียนรายงานตัว 08.30-09.30 ห้อง Resource center


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]