หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 18 -19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 4/514 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 4/514 18 ก.ย. 2557 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 3 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 3 18 ก.ย. 2557 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 1-2 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 1-2 18 ก.ย. 2557 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ERIC 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ERIC 18 ก.ย. 2557 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ประชุม 99 ปี 19 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ประชุม 99 ปี 19 ก.ย. 2557 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง พักครู STEM 19 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 4 / 514 19 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 1-2 19 ก.ย. 2557 13.00 รายงานตัว 12.30 น.
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 3 19 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 12.30 น.
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 3 19 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ประชุม 99 ปี 18 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.30 น.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ประชุม 99 ปี 18 ก.ย. 2557 13.00 รายงานตัว 12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]