หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 122 92 82.14% 13 11.61% 5 4.46% 2 1.79% 112
2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 104 62 62.63% 17 17.17% 13 13.13% 7 7.07% 99
3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 108 60 60.61% 19 19.19% 11 11.11% 9 9.09% 99
4 โรงเรียนวัชรวิทยา 94 59 67.05% 18 20.45% 8 9.09% 3 3.41% 88
5 โรงเรียนขาณุวิทยา 108 57 57% 28 28% 8 8% 7 7% 100
6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 90 48 57.83% 12 14.46% 11 13.25% 12 14.46% 83
7 โรงเรียนคลองลานวิทยา 81 43 53.75% 21 26.25% 10 12.5% 6 7.5% 80
8 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 71 37 57.81% 16 25% 4 6.25% 7 10.94% 64
9 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 84 35 44.87% 19 24.36% 11 14.1% 13 16.67% 78
10 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 72 35 50.72% 16 23.19% 11 15.94% 7 10.14% 69
11 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 68 31 46.97% 19 28.79% 8 12.12% 8 12.12% 66
12 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 69 31 48.44% 15 23.44% 10 15.63% 8 12.5% 64
13 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 66 30 50.85% 12 20.34% 8 13.56% 9 15.25% 59
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 57 30 58.82% 8 15.69% 5 9.8% 8 15.69% 51
15 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 65 28 51.85% 11 20.37% 7 12.96% 8 14.81% 54
16 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 66 26 42.62% 20 32.79% 5 8.2% 10 16.39% 61
17 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 78 25 36.76% 22 32.35% 7 10.29% 14 20.59% 68
18 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 58 25 45.45% 12 21.82% 8 14.55% 10 18.18% 55
19 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 62 24 42.86% 12 21.43% 7 12.5% 13 23.21% 56
20 โรงเรียนพิไกรวิทยา 65 24 42.86% 11 19.64% 11 19.64% 10 17.86% 56
21 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 47 23 51.11% 7 15.56% 6 13.33% 9 20% 45
22 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 52 22 43.14% 18 35.29% 5 9.8% 6 11.76% 51
23 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 66 21 34.43% 16 26.23% 12 19.67% 12 19.67% 61
24 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 54 19 40.43% 16 34.04% 5 10.64% 7 14.89% 47
25 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 63 19 38.78% 10 20.41% 12 24.49% 8 16.33% 49
26 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 33 17 53.13% 8 25% 3 9.38% 4 12.5% 32
27 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 44 16 41.03% 14 35.9% 3 7.69% 6 15.38% 39
28 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 45 15 36.59% 12 29.27% 8 19.51% 6 14.63% 41
29 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 47 15 38.46% 8 20.51% 8 20.51% 8 20.51% 39
30 โรงเรียนระหานวิทยา 64 14 25% 24 42.86% 8 14.29% 10 17.86% 56
31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 41 14 36.84% 12 31.58% 6 15.79% 6 15.79% 38
32 โรงเรียนเพชระศึกษา 29 14 50% 5 17.86% 3 10.71% 6 21.43% 28
33 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 26 13 59.09% 4 18.18% 2 9.09% 3 13.64% 22
34 โรงเรียนสักงามวิทยา 38 12 34.29% 7 20% 7 20% 9 25.71% 35
35 โรงเรียนชากังราววิทยา 25 9 37.5% 8 33.33% 2 8.33% 5 20.83% 24
36 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 27 8 30.77% 10 38.46% 3 11.54% 5 19.23% 26
37 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 17 2 13.33% 5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 15
38 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]