หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 122 390 176
2 024 โรงเรียนขาณุวิทยา 108 249 171
3 002 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 47 122 64
4 025 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 90 228 140
5 026 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 68 164 102
6 027 โรงเรียนคลองลานวิทยา 81 187 130
7 028 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 66 126 91
8 005 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 52 103 65
9 006 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 63 144 84
10 007 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 65 176 111
11 008 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 26 72 38
12 029 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 71 144 107
13 030 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 84 194 129
14 009 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 104 279 165
15 010 โรงเรียนพิไกรวิทยา 65 134 92
16 011 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 66 147 78
17 031 โรงเรียนระหานวิทยา 64 168 87
18 012 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 54 128 73
19 013 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 62 128 88
20 014 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 108 265 163
21 015 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 47 105 66
22 032 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 44 93 67
23 033 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 27 58 33
24 016 โรงเรียนวัชรวิทยา 94 235 129
25 034 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 69 152 111
26 035 โรงเรียนสักงามวิทยา 38 65 45
27 017 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 66 178 110
28 019 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 57 156 76
29 021 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 72 189 117
30 022 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 58 148 91
31 036 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 45 119 73
32 023 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 78 181 111
33 037 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 7 11 11
34 004 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 17 31 17
35 038 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 33 91 45
36 020 โรงเรียนเพชระศึกษา 29 97 34
37 040 โรงเรียนชากังราววิทยา 25 60 35
38 018 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 41 131 56
รวม 2313 5648 3381
9029

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]