สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 58 17 10 85 92 13 5 2 110
2 ขาณุวิทยา 25 23 22 70 57 28 8 7 93
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 23 13 17 53 48 12 11 12 71
4 วชิรปราการวิทยาคม 22 13 9 44 60 19 11 9 90
5 วัชรวิทยา 18 18 17 53 59 18 8 3 85
6 ปางศิลาทองศึกษา 16 17 5 38 35 19 11 13 65
7 คลองลานวิทยา 14 23 10 47 43 21 10 6 74
8 สลกบาตรวิทยา 14 11 7 32 31 15 10 8 56
9 พรานกระต่ายพิทยาคม 12 24 14 50 62 17 13 7 92
10 ปางมะค่าวิทยาคม 12 6 13 31 34 16 4 7 54
11 ทุ่งทรายวิทยา 10 13 4 27 30 12 8 9 50
12 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 10 10 8 28 31 19 8 8 58
13 โค้งไผ่วิทยา 10 3 7 20 15 12 8 6 35
14 เรืองวิทย์พิทยาคม 9 6 8 23 35 16 11 7 62
15 ระหานวิทยา 8 4 3 15 14 24 8 10 46
16 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 7 11 6 24 30 8 5 8 43
17 พิไกรวิทยา 7 3 2 12 24 11 11 10 46
18 นาบ่อคำวิทยาคม 6 7 8 21 28 11 7 8 46
19 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 4 6 4 14 22 18 5 6 45
20 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 4 4 2 10 19 16 5 7 40
21 โกสัมพีวิทยา 4 2 4 10 25 12 8 10 45
22 อนุบาลมิ่งขวัญ 3 13 2 18 17 8 3 4 28
23 หนองกองพิทยาคม 3 7 8 18 25 20 5 10 50
24 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 3 6 4 13 23 7 6 9 36
25 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 3 4 7 14 21 16 12 12 49
26 ลานกระบือวิทยา 3 3 9 15 24 12 7 13 43
27 วังไทรวิทยาคม 3 3 2 8 8 10 3 5 21
28 คณฑีพิทยาคม 3 2 1 6 15 8 8 8 31
29 นครไตรตรึงษ์ 2 8 2 12 19 10 12 8 41
30 ชากังราววิทยา 2 4 4 10 9 8 2 5 19
31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 3 6 11 14 12 6 6 32
32 สักงามวิทยา 2 2 8 12 12 7 7 9 26
33 บ่อแก้ววิทยา 2 2 1 5 13 4 2 3 19
34 เพชระศึกษา 2 1 4 7 14 5 3 6 22
35 ไทรงามพิทยาคม 1 6 7 14 25 22 7 14 54
36 วังแขมวิทยาคม 1 4 5 10 10 14 3 6 27
37 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 1 1 2 2 1 2 1 5
38 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 0 1 1 2 5 4 4 11
รวม 328 303 252 883 1,047 506 267 286 1,820