การเปลี่ยนแปลงตัว แก้ไขหรือเพิ่มชื่อ-สกุลนักเรียน ครูผู้สอน
     สพม.41 ได้ปิดระบบลงทะเบียนเข้าแข่งขันแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 00.07 น.
     หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตัว แก้ไขหรือเพิ่มชื่อ-สกุลนักเรียน ครูผู้สอน ให้กรอกรายการที่ต้องการเปลี่ยนตัว แก้ไขหรือเพิ่มรายชื่อในเอกสารการเปลี่ยนแปลงตัวฯ(DOC.5) และนำไปยื่น ณ จุดรายงานตัวลงทะเบียนในวันแข่งขัน
     ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวนักเรียนให้ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 11:26 น.