ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์ประจำตัวการแข่งขัน
ขณะนี้ระบบได้เปิดให้เข้าไปดำเนินการพิมพ์ประจำตัวผู้แข่งขันได้แล้ว
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 10:09 น.