เปลี่ยนแปลงการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)และสภานักเรียน
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) และสภานักเรียน ...เปลี่ยนการแข่งขันเป็นวันที่ 18 กันยายน 2557 เริ่มเวลา 09.00 น. ทุกระดับ สถานที่คงเดิม
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 14:30 น.