ด่วน !!!! แก้ไขกำหนดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (ตามหนังสือที่ ศธ 04271/ว3198 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557)

1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 18 กันยายน 2557 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 6 ชั้น 4
2. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 18 กันยายน 2557 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 6 ชั้น 4
3. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 18 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 6 ชั้น 4
4. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 18 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 6 ชั้น 4
5. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 18 กันยายน 2557 09.00-12.00 อาคาร 6 ชั้น 3
6. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 18 กันยายน 2557 09.00-12.00 อาคาร 6 ชั้น 3
7. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 19 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 6 ชั้น 4
8. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 19 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 6 ชั้น 4
9. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 19 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 3,4 อาคาร 6 ชั้น 4
10. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 19 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 6 ชั้น 4
11. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 6 ชั้น 4
12. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 20 กันยายน 2557 09.00-12.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 6 ชั้น 4
13. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 20 กันยายน 2557 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 3,4 อาคาร 6 ชั้น 4
14. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 20 กันยายน 2557 09.00-14.00 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 6 ชั้น 4

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูวัฒนา เมฆี โทร.085-606-6887***

วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13:10 น.