สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป

สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:52 น.