ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพม.41 (กำแพงเพชร)
1) เปิดระบบลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 13-28 สิงหาคม 2557
2) แข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 18-19 กันยายน 2557
3) โอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557
4) แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557
5) พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557
6) แข่งขันระดับภาค จังหวัดแพร่ วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
7) แข่งขันระดับชาติ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
วันศุกร์ ที่ 08 สิงหาคม 2557 เวลา 12:35 น.