หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง  
2 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง  
3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ อ.เมือง จ.ลำปาง  
5 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง  
7 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  
8 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โทร. 084 6166078 : Email : peeyomiit3@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]