หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปางกลุ่ม 1
วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 332 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนลงทะเบียนหน้าห้องที่แข่งขัน
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 334 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนลงทะเบียนหน้าห้องที่แข่งขัน
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 315 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนลงทะเบียนหน้าห้องที่แข่งขัน
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 316 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนลงทะเบียนหน้าห้องที่แข่งขัน
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 311 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนลงทะเบียนหน้าห้องที่แข่งขัน
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 311 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนลงทะเบียนหน้าห้องที่แข่งขัน
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ห้อง ประชุมเสือป่า 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนลงทะเบียนหน้าห้องที่แข่งขัน
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 322 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนลงทะเบียนหน้าห้องที่แข่งขัน
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 321 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนลงทะเบียนหน้าห้องที่แข่งขัน
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 331 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนลงทะเบียนหน้าห้องที่แข่งขัน
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารพิสิฐเมธี ห้อง 314 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนลงทะเบียนหน้าห้องที่แข่งขัน
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารพิสิฐเมธี ห้อง จริยธรรม 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนลงทะเบียนหน้าห้องที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โทร. 084 6166078 : Email : peeyomiit3@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]