หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปางกลุ่ม 1
วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ห้อง 225 12 ก.ย. 2557 08.30
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ห้อง 224 12 ก.ย. 2557 08.30
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ห้อง 232 12 ก.ย. 2557 08.30
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ห้อง 231 12 ก.ย. 2557 08.30
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ห้อง 235 12 ก.ย. 2557 08.30
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ห้อง 211(ห้องเรียนร่วม) 12 ก.ย. 2557 08.30
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ห้อง 221 12 ก.ย. 2557 08.30
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ห้อง 226 12 ก.ย. 2557 08.30
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ห้อง 211 12 ก.ย. 2557 08.30
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ห้อง 215 12 ก.ย. 2557 08.30
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารราชนิทัตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 631 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 216 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ห้องเรียนขงจื่อ ชั้น 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารภัทรนารี ชั้น 3 ห้อง 236 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ห้อง 233 12 ก.ย. 2557 08.30
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ห้อง 234 12 ก.ย. 2557 08.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โทร. 084 6166078 : Email : peeyomiit3@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]