หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 102 86 86.87% 11 11.11% 1 1.01% 1 1.01% 99
2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 107 84 83.17% 13 12.87% 1 0.99% 3 2.97% 101
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 66 42 66.67% 10 15.87% 5 7.94% 6 9.52% 63
4 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 47 34 75.56% 6 13.33% 4 8.89% 1 2.22% 45
5 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 44 27 67.5% 5 12.5% 5 12.5% 3 7.5% 40
6 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 34 21 65.63% 5 15.63% 4 12.5% 2 6.25% 32
7 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 43 19 48.72% 18 46.15% 1 2.56% 1 2.56% 39
8 โรงเรียนมัธยมวิทยา 32 19 59.38% 8 25% 1 3.13% 4 12.5% 32
9 โรงเรียนอรุโณทัย 31 18 58.06% 9 29.03% 2 6.45% 2 6.45% 31
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 55 15 34.09% 11 25% 9 20.45% 9 20.45% 44
11 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 30 14 48.28% 13 44.83% 2 6.9% 0 0% 29
12 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 16 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
13 โรงเรียนสบจางวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
14 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 14 5 35.71% 7 50% 1 7.14% 1 7.14% 14
15 โรงเรียนวิชชานารี 14 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
16 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
17 โรงเรียนประชาราชวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
18 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 11 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
19 โรงเรียนแม่สันวิทยา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
20 โรงเรียนประชาวิทย์ 13 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
21 โรงเรียนไตรภพวิทยา 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
22 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
23 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
24 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
25 โรงเรียนพินิจวิทยา 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 18 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
27 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
28 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
29 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
30 โรงเรียนสมฤทัยวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายยมนา สุขหอม ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โทร. 084 6166078 : Email : peeyomiit3@yahoo.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]