ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพม.35 กลุ่มลำปาง 1
  - เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ลำปาง 1  วันที่ 1 - 4 กันยายน 2557
  - แข่งขันระดับเขตพื้นที่ ลำปาง 1  วันที่ 12 - 13 กันยายน 2557
  - โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2557
  - แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
  - พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
  - การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
  - การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:40 น.