หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มเครือข่ายพญาวัง (กลุ่ม 3) จังหวัดลำปาง สพม. เขต 35
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้อง 133 ราชาปกเกศ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้อง 133 ราชาปกเกศ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้อง 134 ราชาปกเกศ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้อง 134 ราชาปกเกศ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้องศูนย์ภาษาไทย ราชาปกเกศ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-1200
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้องศูนย์ภาษาไทย ราชาปกเกศ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-1200
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้องศูนย์ภาษาไทย ราชาปกเกศ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
13.00-15.00
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้องศูนย์ภาษาไทย ราชาปกเกศ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
13.00-15.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้อง 135 ราชาปกเกศ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-11.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย 0931328177 E-mail jete5w@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]