หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มเครือข่ายพญาวัง (กลุ่ม 3) จังหวัดลำปาง สพม. เขต 35
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง สนามฟุตบอลทางทิศเหนือ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง สนามฟุตบอลทางทิศเหนือ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ชั้นล่าง อาคารราชาปกเกศ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ชั้นล่าง อาคารราชาปกเกศ 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
13.00-16.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ชั้นล่าง อาคารราชาปกเกศ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ชั้นล่าง อาคารราชาปกเกศ 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
13.00-16.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้องร่มฉัตร 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-14.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้องร่มฉัตร 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-14.00
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้องสมุดใต้ร่มพระบารมี 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้อง ห้องสมุดใต้ร่มพระบารมี 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
13.00-16.00
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-12.00
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
13.00-16.00
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 14 - 14
13.00-16.00
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 15 - 15
09.00-12.00
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 2 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 16 - 16
13.00-16.00
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 17 - 17
09.00-12.00
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 18 - 18
13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย 0931328177 E-mail jete5w@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]